Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Việt Nam phát biểu tại Hội thảo trực tuyến về Hiệp định EVFTA - "Cơ hội nào dành cho các doanh nghiệp Pháp ?"