THÔNG TIN ĐỀ TÀI
Tên đề tài Thời gian kết thúc Đơn vị chủ trì Khối đề tài
Tuyển chọn giống đậu tương có năng suất và hàm lượng dầu cao phù hợp với điều kiện sản xuất vùng đồng bằng sông Cửu Long 12/2020 Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn và Keo phục vụ ngành công nghiệp giấy 2020 Viện Nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy
Lai tạo các dòng thuốc lá mới có khả năng kháng cao với một số bệnh hại chính 2020 Công ty TNHH Một TV Viện Thuốc lá
Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm chống mất dung dịch trên nền vật liệu polymer trương nở chậm 12/2019 Chi nhánh Tổng Công ty dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí-Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (DMC-RT)
Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa kết tủa thứ cấp trong xử lý vùng cận đáy giếng 12/2019 Chi nhánh Tổng Công ty dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí-Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (DMC-RT)
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3