Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

29/07/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 02 ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Bộ Công Thương có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 245 đảng viên đã được triệu tập về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức

Phiên chính thức của Đại hội Đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Bộ Công Thương diễn ra ngày 29/7/2020 có sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ. Về phía Bộ Công Thương, có Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng uỷ Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải; Uỷ viên Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Cao Quốc Hưng…

Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội Đại biểu của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu; về nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chính phủ Việt Nam đang tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua, từ thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng

Tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công Thương; công tác xây dựng Đảng...

Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương cần quan tâm hơn nữa đến những nội dung sau:

Thứ nhất, sau khi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công thì nhiệm vụ rất quan trọng là phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội sẽ thông qua. Đây được coi là nền tảng để từ đó chúng ta xác định những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Thứ hai, trong bối cảnh của một thế giới toàn cầu hóa đang diễn biến rất phức tạp và luôn có rất nhiều những nhân tố bất ổn, khó đoán định đòi hỏi Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động. Việc thực thi các cam kết quốc tế trong kinh tế như Hiệp định EVFTA, CPTPP và các thỏa thuận khác trong ASEAN cấn được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nhằm tạo ra những động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Thứ ba, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, trên cơ sở truyền thống phối hợp, theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa mới, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cần tiến hành nghiên cứu, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng lên một tầm vóc mới với những yêu cầu đòi hỏi chất lượng mới, đảm bảo được tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức đảng và người đảng viên.

Thứ năm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Chăm lo công tác lãnh đạo các đoàn thể. Chú trọng củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Xác định rõ các thời cơ và thách thức phía trước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại các phiên của Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 34 đồng chí và Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương và hứa Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Mai Anh, Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ