Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

25/09/2020

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam (Nghị định "Sản xuất tại Việt Nam). Để hoàn thiện Nghị định, Bộ Công Thương kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến cho dự thảo Bộ hồ sơ xây dựng Nghị định nói trên.

Cục Xuất nhập khẩu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ