Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc công khai tài sản công của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương năm 2019

02/10/2020

Thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bộ Công Thương trên cơ sở Báo cáo của các đơn vị hành chính, sự nghiệp (HCSN) trực thuộc Bộ, thực hiện công khai tài sản công với các nội dung như sau:

(1) Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tại các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương (Mẫu 10a-CK/TSC);

(2) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương (Mẫu 10b-CK/TSC);

(3) Công khai tình hình xử lý tài sản công tại các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương (Mẫu 10c-CK/TSC);

(4) Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công tại các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương (Mẫu 10d-CK/TSC);

Căn cứ Thông báo này, nếu đơn vị, cá nhân có ý kiến cần chất vấn liên quan đến tài sản công của các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương, xin gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Công Thương (Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp), để Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp trả lời chất vấn theo quy định.

Chi tiết xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ