Thông tin thị trường dưa hấu Trung Quốc (24/04/2017)

Qua theo dõi thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương xin thông báo một số thông tin đáng chú ý về tình hình sản xuất, tiêu thụ và thị hiếu tiêu dùng dưa hấu tại thị trường Trung Quốc như sau:
  • MOIT
    • Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
Cổng thông tin Bộ Công Thương