Mời doanh nghiệp tham gia đoàn giao thương và XTTM tại Paraguay và Argentina (24/04/2017)

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2017, Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) phối hợp Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình Giao thương và Xúc tiến thương mại tại Cộng hòa Paraguay và Cộng hòa Argentina, chi tiết như sau:

Tintuc