Thông báo về việc kiểm tra ngoại ngữ đối với cán bộ đăng ký đi công tác Thương vụ

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương thông báo về việc tổ chức kiểm tra ngoại ngữ đợt I/2015 đối với cán bộ, công chức đi công tác nhiệm kỳ tại nước ngoài để các đơn vị có cán bộ đăng ký kiểm tra biết và tham dự.

Lịch và địa điểm kiểm tra ngoại ngữ cụ thể như sau:

Địa điểm: Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng

Thời gian: - Hướng dẫn ôn tập: 14h00 ngày 06/02/2015

                    - Kiểm tra 03 ngày từ 08h30 ngày 10 đến ngày 12/02/2015.

Vụ Tổ chức cán bộ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin