Tạp chí Công Thương thay đổi trụ sở làm việc

Theo đó, Tạp chí Công Thương thông báo địa chỉ trụ sở làm việc mới để tiện liên hệ công tác như sau :

Địa chỉ : Tầng 8 - Tòa nhà Bộ Công Thương - 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04. 2221.8238

Fax : 04. 2221.8237

Website : www. Tapchicongthuong.vn

Kể từ ngày 10/02/2015 mọi hoạt động giao dịch thông tin liên lạc với Tạp chí Công Thương theo địa chỉ trên.

 

Tạp chí Công Thương
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin