Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức vào Cục QLTT năm 2013 sau khi thi lại môn nghiệp vụ chuyên ngành ngày 31 tháng 1 năm 2015

Bộ Công Thương thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức vào Cục QLTT năm 2013 sau khi thi lại môn nghiệp vụ chuyên ngành ngày 31 tháng 1 năm 2015.

 

 

Xem tổng hợp điểm của kỳ thi tuyển công chức vào Cục QLTT năm 2013 sau khi thi lại môn nghiệp vụ chuyên ngành ngày 31 tháng 1 năm 2015 tại đây.

Vụ Tổ chức cán bộ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin