Đề xuất nhiệm vụ thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 10/03/2015, Bộ Công Thương đã banh hành công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, yêu cầu chung về nội dung của nhiệm vụ là ưu tiên các đề xuất nhiệm vụ triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp môi trường (bao gồm các kết quả nghiên cứu phát triển, các giải pháp hữu ích, sáng chế trong và ngoài nước về công nghệ, thiết bị và sản phẩm phục vụ bảo vệ môi trường vào thực tế sản xuất) dưới dạng dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm. Các đề xuất nhiệm vụ cần gắn với địa chỉ tổ chức sản xuất thử, thử nghiệm hoặc chuyển giao, ứng dụng vào thực tế sản xuất.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm có: Công văn và biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại phụ lục 1; Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại phụ lục 2; Bản sao văn bản minh chứng về kết quả nghiên cứu thành công (biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu) hoặc xuất xứ nguồn gốc của công nghệ được chuyển giao (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ ...) đối với dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm; Văn bản cam kết phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng công nghệ và đối ứng nguồn lực (nhân sự và tài chính) của doanh nghiệp; Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn đối ứng để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm, đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm).

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ: ngày 15 tháng 4 năm 2015, gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.

Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file kèm đề xuất về địa chỉ Email: DiepDX@moit.gov.vn. Trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 04.22202306.

Chi tiết Công văn và hồ sơ đề xuất xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin