Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại cho Pet Lovers Centre Pte.Ltd

Sau khi xem xét Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam của Pet Lovers Centre Pte.Ltd., Bộ Công Thương thông báo đã đăng ký vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyên thương mại.

 
Nội dung cụ thể:
 
 
Tên thương nhân: Pet Lovers Centre Pte.Ltd
 
Quốc tịch: Singapore
 
Mã số đăng ký: NQV-000174
 
 
Lĩnh vực nhượng quyền: Bán lẻ các sản phẩm và cung cấp dịch vụ liên quan đến vật nuôi, bao gồm thực phẩm và phụ kiện, dịch vụ làm sạch và chải lông gắn với tên thương mại "Pet Lovers Centre" và "The Pet Safari" nhãn hiệu "Pet Lovers Centre& hình" và "The Pet Safari & hình" (Theo Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2016-21012 và 4-2016-21011 của Pet Lovers Centre Pte.Ltd)
 
 
Việc sử dụng nhãn hiệu và hoạt động kinh doanh dưới các nhãn hiệu này của đối tác nhận nhượng quyền phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 
 
Phương Thảo
 
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin