Gửi danh sách cán bộ đăng ký kiểm tra ngoại ngữ trước ngày 16/01/2017

Danh sách cán bộ đăng ký kiểm tra ngoại ngữ, đề nghị các đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 16/01/2017 để tổng hợp và gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.

 

Thực hiện quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ cán bộ để xem xét cử đi công tác tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Thông báo của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 60/BNG-TCCB ngày 06/01/2017 về kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ đợt I năm 2017, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra ngoại ngữ trình độ C, D như sau:

 

Thời gian dự kiến: Ngày 15 – 17 tháng 02 năm 2017

 

Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng.

 

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị gửi danh sách cán bộ đăng ký kiểm tra ngoại ngữ về Bộ (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 16 tháng 01 năm 2017 để tổng hợp và gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.

 

Hồng Hạnh

ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin