Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) giới thiệu danh sách gia công phân bón vô cơ tính đến ngày 26/2/2017 và danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cập nhật đến ngày 30/12/2016.

 
 
 
Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón vô cơ xem tại đây.
 
 
Danh sách gia công phân bón vô cơ, xem tại đây.
 
 
Danh sách cấp phép của từng địa bàn, xem tại đây.
Cục Hóa chất
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin