Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời phỏng vấn về Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23