Vinataba tuyên dương hơn 100 công nhân giỏi, lao động sáng tạo