Vinataba quyên góp và trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ