HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Đa cấp
Cho em hỏi cho đến thời điểm bây giờ tập đoàn Eveverrichs Global đã có giấy xác nhận hoạt động chưa ạ? Và em cũng thấy rằng có rất nhiều báo đưa tin về Global dường như rất tốt! Sự thật trong đó ra sao?
Người gửi: Huỳnh Mỹ Ngọc;
CÂU TRẢ LỜI

Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương chưa nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của tập đoàn Everrichs Global (như anh/chị đã nêu) theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Anh/chị và quý độc giả có thể xem danh sách các doanh nghiệp đã nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn.