HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Bán hàng đa cấp sản phẩm Cà phê Organo Gold
Kính gửi Quý bộ: Tôi xin được hỏi 1 vấn đề như sau: Hiện nay sản phẩm cà phê Organo Gold của Mỹ đang được các tổ chức, cá nhân phân phối qua hình thức bán hàng đa cấp tại Việt Nam. Theo như các Thủ lĩnh bán hàng đa cấp giới thiệu thì Công ty Organo Gold của Mỹ đang xin giấy phép hoạt động tại Việt Nam, do Công ty chưa vào Việt Nam lên việc lấy hàng hiện nay đang qua kênh phân phối của hệ thống bên Thái Lan. Vậy tôi xin thay mặt tất cả những người đã và sẽ tham gia phân phối sản phẩm cà phê Organo Gold hỏi Quý Bộ về việc Công ty Organo Gold đã nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp tại việt nam chưa? Nếu nộp rồi thì đã được cấp chưa? Rất mong quý Bộ trả lời cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn !
Người gửi: Phan Duy Long;
CÂU TRẢ LỜI

Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương chưa nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Organo Gold (như anh/chị đã nêu) theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Anh/chị và quý độc giả có thể xem danh sách các doanh nghiệp đã nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương www.vca.gov.vn hoặc www.qlct.gov.vn.