HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Tham gia lớp học đa cấp.
Hiện nay tôi đang là nhà phân phối của một công ty. Tôi muốn tham gia lớp học lớp học đa cấp để được cấp chứng chỉ hành nghề. Vậy tôi phải làm như thế nào. Xin cám ơn.
Người gửi: Giả Hoàng Vũ;
CÂU TRẢ LỜI

Việc tham gia các khóa đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp và trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ Đào tạo viên bán hàng đa cấp được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết một số điều tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.