HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Thắc mắc chung của mọi người
Kính gửi Bộ trưởng, Thứ trưởng cùng các vị lãnh đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương. Tthay mặt tất cả những người đang, đã và sẽ tham gia bán hàng đa cấp, cho tôi được hỏi : 1-Các công ty như Siêu thị Thăng Long, Liên minh tiêu dùng và Công ty UFUN có phải là công ty đa cấp thực chất? 2-Các công ty trên nói họ có giấy tờ cấp giấy phép của bên Bộ, Sở Công Thương có đúng hay không? 3-Các công ty trên yêu cầu người tham gia đóng một khoản tiền thấp nhất là hơn 6 triệu để mua hàng và yêu cầu mời thêm người tham gia để hưởng hoa hồng có đúng pháp luật ko? Xin cảm ơn.
Người gửi: Trần Thị Khuyên;
CÂU TRẢ LỜI

3.1. Tính đến ngày 26 tháng 01 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương chưa nhận được Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty như Siêu thị Thăng Long, Công ty UFUN (như anh/chị đã nêu) theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 013/QLCT-GCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

3.2. Điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2014/NĐ-CP quy định cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất ký hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới. Việc xem xét quy định “yêu cầu người tham gia đóng một khoản tiền thấp nhất là 6 triệu để mua hàng” (như anh/chị đã nêu) có vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp hay không phải có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để đánh giá.

Nếu anh/chị có bất cứ tài liệu, chứng cứ nào có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp, anh/chị có thể gửi hồ sơ khiếu nại đến Sở Công Thương các tỉnh hoặc tới Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.