HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chiết khấu thương mại
Công ty chúng tôi là đơn vị bán sản phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ. Chúng tôi có áp dụng Chiết khấu thương mại cho các đơn vị mua hàng với số lượng lớn. Vậy rất mong quý Bộ trả lời giúp là Chiết khấu thương mại như trên có phải là 1 hình thức khuyến mại? và chúng tôi có phải thực hiện đang ký theo như quy định của Nghị định 37/CP không? Xin cảm ơn.
Người gửi: Hải Bình;
CÂU TRẢ LỜI

Thông thường, chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán (giảm giá trên hóa đơn) thuộc hình thức khuyến mại “Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó” được quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thương mại 2005 và Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện (tính trong một khoảng thời gian nhất định, thông thường tính theo tháng, quý, năm,...) được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác thì sẽ thuộc hình thức khuyến mại “Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên” quy định tại khoản 7 Điều 92 Luật Thương mại 2005 và Điều 13 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Đối với các hình thức khuyến mại này, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại) theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.