HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Công bố hợp quy cho vải bán
Theo hướng dẫn tại mục số 1 công văn số 1457/BTC-KHCN thì các sản phẩm dệt may khi đưa ra mua bán , trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam ( Người dân Việt Nam sử dụng) phải thực hiện công bố hợp quy. Nhưng Công ty chúng tôi sản xuất ra vải trong danh mục I thông tư 21/2017/TT-BCT sau đó bán vải cho các công ty trong nước , và công ty này mua vải làm nguyên liệu để sản xuất ra quần áo và xuất khẩu ra nước ngoài, cả nguyên liệu vải và quần áo sản xuất ra người Việt Nam đều không sử dụng, Vậy trường hợp này doanh nghiệp chúng tôi là người bán vải có phải công bố hợp quy và dán nhãn CR cho vải trước khi đưa hàng ra khỏi nhà máy để giao cho khách hàng hay không ? (Nội dung câu hỏi này tôi đã hỏi ý kiến nhưng sau khi tham khảo CV số 1457 tôi thấy công văn này chi tiết rõ là " Người dân Việt Nam sử dụng trong khi thông tư 21 chỉ nói chung chung là đưa hàng ra thị trường VN ). Vậy tôi rất mong nhận được câu trả lời cho trường hợp của công ty chúng tôi.
Người gửi: ĐỚI THÚY;
CÂU TRẢ LỜI

Khoản 3.1. QCVN: 01/2017/BCT quy định“Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) …”

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm đó không đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam (để xuất khẩu) thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.

Trong trường hợp cụ thể Công ty đã trao đổi ở trên, cho thấy Công ty không phải thực hiện công bố hợp quy và dán nhãn CR cho vải trước khi đưa hàng ra khỏi nhà máy để giao cho khách hàng. Công ty cần phải có biện pháp quản lý để đảm bảo thông tin Công ty đã cam kết “cả nguyên liệu vải và quần áo sản xuất ra người Việt Nam đều không sử dụng”.