HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Lịch thi Công chức Bộ Công Thương 2018
Kính gửi quý bộ
Tôi đã nộp hồ sơ, phí hồ sơ và hồ sơ của tôi đã được nhận, vậy Tôi muốn hỏi, tôi muốn biết thời gian thi và danh sách thì xem ở đâu (có phải theo dõi trên trang moit.gov.vn đúng không?)
Tôi xin cám ơn quý bộ
Người gửi: Nguyễn Văn Toàn
CÂU TRẢ LỜI

Theo quy định, trước thời gian thi 1 tuần làm việc, Bộ Công Thương sẽ đăng tải danh sách và thông báo thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (tại địa chỉ www.moit.gov.vn).