HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Thời gian thi chính thức
Các anh chị cho tôi hỏi thời gian thi công chức chính thức khi nào sẽ công bố
Người gửi: Lê trung kiên
CÂU TRẢ LỜI

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), thời gian dự kiến thi là tháng 9/2018.