HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Đầu tư công trình điện không nằm trong Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV Điều tiết điện lực Lê Xuân Thu
Xem trả lời
2 Xác nhận phù hợp quy hoạch điện Điều tiết điện lực Mr. Lê
Xem trả lời
3 Giấy phép hoạt động điện lực Điều tiết điện lực Bùi Quang Khải
Xem trả lời
4 Đòi hỏi ngoài quy định TT-10 và NĐ 137 Điều tiết điện lực Thanh Phuong
Xem trả lời
5 Cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện Điều tiết điện lực Phan hữu An
Xem trả lời
6 Áp giá điện sx đối với cơ sơ in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Điều tiết điện lực Trần Ngọc Hùng
Xem trả lời
7 Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động điện lực Điều tiết điện lực Nguyễn Đào Tuấn
Xem trả lời
8 Hỏi đáp về điều hành điện lực Điều tiết điện lực Nguyễn Tuyền
Xem trả lời
9 Sử dụng điện Điều tiết điện lực Lê Văn Cường
Xem trả lời
10 Điều kiện đứng tên chuyên gia chính trong tổ chức đăng ký HĐĐL Điều tiết điện lực Lam sao
Xem trả lời
(Tổng số: 16 câu hỏi)