HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Đơn vị kiểm định theo TT 33/2015/TT-BCT An toàn và Môi trường công nghiệp Trần Khánh Đã trả lời
2 tìm tổ chức kiểm định các thiết bị điện theo thông tư 33-2015 An toàn và Môi trường công nghiệp Nguyễn Văn Tuyến Đã trả lời
3 An toàn điện nông thôn An toàn và Môi trường công nghiệp Đặng Thị Huệ An Đã trả lời
4 Kiểm định vỏ chai chứa LPG An toàn và Môi trường công nghiệp Phạm Văn Cương Đã trả lời
5 Điện nông thôn An toàn và Môi trường công nghiệp Vũ Văn Tiến Đã trả lời
6 Thiết kế mỏ An toàn và Môi trường công nghiệp Nguyên Ngọc Sơn Đã trả lời
7 Hỏi về phụ lục 7 thông tư 20/2013/TT-BCT An toàn và Môi trường công nghiệp Cty TNHH Hóa Chất Thiên Việt Đã trả lời
8 Đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất An toàn và Môi trường công nghiệp Pham Thi Thao Đã trả lời
9 Kinh doanh xăng dầu An toàn và Môi trường công nghiệp Nguyễn Quốc Tuấn Đã trả lời
10 Xin file mẫu Phiếu khảo sát CNSX và Sản phầm ngành hóa chất. An toàn và Môi trường công nghiệp Lê Thanh Hùng Đã trả lời
(Tổng số: 11 câu hỏi)