Truy cập nội dung luôn
TRONG NƯỚC
THÔNG BÁO MỚI
Cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo

Công ty JILANI INTERNATIONAL (Pakistan) nhận tiền đặt cọc của 1 doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nguyên liệu thủy sản. Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc...

Video
Xem toàn bộ