Truy cập nội dung luôn
Công đoàn Xem cỡ chữ

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018

23/04/2018

Trong 02 ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2018, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị: học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018; tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Phú Thọ.

Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Đảng bộ Vinataba xác định nội dung trọng tâm: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên: Quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo, trọng dụng người tài". Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã có bài trình bày hết sức ngắn gọn, súc tích, truyền cảm và hấp dẫn, giúp các đảng viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hiểu hơn về việc vận dụng tính quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo, trọng dụng người tài của người đứng đầu.

Tổng kết công tác Đảng năm 2017, Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thị Hoàng Mai cho biết, nhìn chung, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW, từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc nên hoạt động SXKD của Tổng công ty có hiệu quả, đời sống việc làm người lao động được đảm bảo và cải thiện.

Đảng ủy Tổng công ty đã kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, đã đoàn kết, thống nhất đề ra các quyết sách đúng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp ủy cơ sở đã có sự phối kết hợp tốt, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy TCT, kết quả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng năm 2017.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy TCT đã triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ trên các mặt tổ chức, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, văn phòng mang lại hiệu quả tích cực: lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới phương thức quán triệt các nghị quyết theo hướng thiết thực, sát với từng đối tượng, gắn với chương trình hành động của TCT; Việc chấm điểm, định lượng và phân loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác giáo dục tư tưởng đảng viên được quan tâm, cuốn hút các quần chúng, đoàn viên thanh niên trẻ có nguyện vọng được đứng trong đội ngũ của Đảng với các chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cao hơn 42,5% so với Nghị quyết đề ra, tăng cường năng lực cán bộ làm công tác Đảng trong toàn TCT.

Năm 2017 là mốc 10 năm thành lập, phát triển của Đảng bộ Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai chuỗi các hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thực sự lôi cuốn đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên; ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại các đơn vị.

Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền các cấp; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội chăm lo kiện toàn tổ chức, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên.

Năm 2018, Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá đặt mục tiêu: Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp được hơn 80 đảng viên mới.

Theo đó. giải pháp thực hiện là: Phát huy vai trò chủ đạo trong Hiệp hội Thuốc lá và Ngành Thuốc lá Việt Nam; Chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa đúng tiến độ, quy trình, quy định có hiệu quả; Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Bộ Công Thương giao; Đảm bảo ổn định việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Quan tâm, chăm lo đời sống và tăng cường các hình thức hỗ trợ cho CBCNV-LĐ đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp và các đơn vị có nhiều khó khăn.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nằm trong chuỗi hoạt động của đợt sinh hoạt chính trị năm 2018, sáng sớm ngày 21/4/2018, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vũ Văn Cường cùng các lãnh đạo chủ chốt đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ