Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

01/12/2017

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký là ngày 30 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ðề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Bộ Công Thương thông báo để các Bộ ngành liên quan, các Tổ chức khoa học và công nghệ; các Tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế căn cứ mục tiêu và định hướng nhiệm vụ của đề án giai đoạn 2016-2020 (tại Phụ lục 1) đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu tại Phụ lục 2) thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Đề án.

1. Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạch năm 2019 thuộc Đề án gồm:

- Công văn đề xuất nhiệm vụ gửi theo đường công văn;

- Bản đăng ký nhiệm vụ theo mẫu đính kèm (tại Phụ lục 2.1 và 2.2); bản mềm (file word) gửi về địa chỉ email: thanhdt@moit.gov.vn.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 30 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trong quá trình lập Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề cần trợ giúp xin liên hệ với Tổ Giúp việc Ban điều hành Đề án (TS. Đặng Tất Thành, số điện thoại: 04.22202412/0936611588).

Chi tiết các Phụ lục, xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ