Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập

13/06/2018

Để đảm bảo thời gian đăng ký nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị các đơn vị có đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình ngoài việc gửi trực tiếp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ về Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp vào kế hoạch chung của Bộ Công Thương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 1621/BKHCN-TCCB, ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (dưới đây gọi tắt là Chương trình).

Bộ Công Thương đề nghi các đơn vị nghiên cứu, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và năng lực của đơn vị để đăng ký đề xuất nhiệm vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ (chi tiết Công văn 1621/BKHCN-TCCB được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn).

Để đảm bảo thời gian đăng ký nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị các đơn vị có đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình ngoài việc gửi trực tiếp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ về Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp vào kế hoạch chung của Bộ Công Thương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Thông tin chi tiết liên hệ: đ/c Đào Xuân Điệp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương; số điện thoại: 024.22202306, e-mail: diepdx@moit.gov.vn.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ