Truy cập nội dung luôn

Các giải pháp tổ chức kinh doanh xăng E5RON92 từ ngày 01/01/2018 tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17/10/2017

Petrolimex đã triển khai đồng loạt các giải pháp để đảm bảo kể từ ngày 01/01/2018 việc tổ chức kinh doanh mặt hàng Xăng E5RON92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92 trên toàn bộ hệ thống phân phối của Petrolimex

Việc tổ chức kinh doanh các mặt hàng xăng khoáng truyền thống trong thời gian vừa qua đã được Petrolimex thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao với trách nhiệm là thương nhân đầu mối thống lĩnh thị trường, góp phần đảm bảo nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22/9/2017 về tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Petrolimex đã triển khai đồng loạt các giải pháp để đảm bảo kể từ ngày 01/01/2018 việc tổ chức kinh doanh mặt hàng Xăng E5RON92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92 trên toàn bộ hệ thống phân phối của Petrolimex.

Cụ thể:

1. Petrolimex đã nghiêm túc phân tích, đánh giá kết quả tổ chức kinh doanh mặt hàng Xăng E5RON92 trong hệ thống phân phối của mình giai đoạn từ tháng 8/2014 (thời điểm Petrolimex bắt đầu tổ chức triển khai kinh doanh mặt hàng xăng E5RON92) đến nay, từ đó rút ra kết luận về nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế còn gặp phải và bài học kinh nghiệm để việc tổ chức kinh doanh xăng E5RON92 diện rộng trong thời gian tới đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

2. Chủ động thúc đẩy công tác truyền thông với rất nhiều các hình thức để người tiêu dùng ngày một hiểu đầy đủ hơn về chất lượng xăng E5RON92 đối với động cơ, hiệu quả kinh tế và hiệu quả về môi trường khi mọi tổ chức, cá nhân đều sử dụng mặt hàng xăng E5RON92.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật; cải tạo, nâng cấp và bổ sung qui trình vận hành, bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật từ các khâu: Kho tồn chứa, hệ thống phối trộn, các phương tiện vận tải thủy, vận tải bộ, vận tải đường ống và cửa hàng xăng dầu, trong đó:

- Cùng với hệ thống 5 trạm phối trộn in-line đã triển khai tại giai đoạn I gồm: Đức Giang (Hà Nội), Thượng Lý (Hải Phòng), Khuê Mỹ (Đà Nẵng), Nhà Bè (TP. HCM) và Cần Thơ đã cung cấp cho thị trường 8 tỉnh/thành phố như lộ trình của Chính phủ, Petrolimex sẽ phối trộn xăng E5 RON92 in-tank tại 3 điểm đầu mối: Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (TP.HCM); Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong (Khánh Hòa); Kho xăng dầu K130 (Quảng Ninh). Ngoài ra, sẽ bổ sung thêm các hệ thống phối trộn in-line tại Kho xăng dầu Phú Hòa (Bình Định) và Kho xăng dầu Nghi Hương/Bến Thủy (Nghệ An). Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên đăng ký cơ sở pha chế/phối trộn và tổ chức hợp qui sản phẩm theo qui định của Nhà nước.

- Từ các nguồn phối trộn trên, xăng E5RON92 sẽ được vận chuyển về các công ty tuyến sau/cửa hàng xăng dầu bằng đường thủy, đường bộ và đường ống – các phương tiện này sẽ được tổ chức kiểm tra đánh giá, súc rửa để đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển (đảm bảo cho xăng E5RON92 không bị nhiễm nước). Riêng đường ống và đường thủy, Petrolimex đã tổ chức vận tải thử và kết quả đạt yêu cầu (thử nghiệm và đánh giá trong 3 tháng vừa qua).

- Các kho tồn chứa xăng E5 RON92 sẽ được trang bị bổ sung các thiết bị đảm bảo chất lượng như van thở có hút ẩm nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình tồn chứa.

- Tại các cửa hàng xăng dầu, các bể chứa sẽ tổ chức kiểm tra lại gioăng, đệm làm kín, có thể bổ sung phương án thoát nước (nếu Cửa hàng xăng dầu có nguy cơ úng ngập) và thau rửa trước khi chuyển đổi sang E5RON92.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn Ethanol thông qua các buổi làm việc với các nhà máy sản xuất Ethanol trong nước, nghiên cứu và tìm hiểu thị trường cung cấp Ethanol từ các nước trong khu vực/thế giới…Từ đó xác lập các kịch bản nhập mua Ethanol phù hợp với khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động của Petrolimex.

5. Xây dựng lộ trình kinh doanh xăng E5RON92 trong hệ thống phân phối của Petrolimex một cách hợp lý, khả thi; cụ thể:

- Petrolimex đặt mục tiêu triển khai xăng E5RON92 đồng loạt trên toàn hệ thống phân phối trực thuộc (hệ thống phân phối do Petrolimex là chủ sở hữu) kể từ ngày 01/12/2017, bảo đảm từ ngày 01/01/2018 trên toàn hệ thống phân phối trực thuộc không còn tồn kho xăng khoáng RON92.

- Đối với các đơn vị đã có sẵn trạm phối trộn In-line (Công ty xăng dầu KV1, KV2, KV3, KV5 và Tây Nam Bộ) triển khai ngay việc chuyển sang kinh doanh xăng E5RON92 thay thế toàn bộ xăng khoáng RON92 xong trước ngày 01/12/2017.
- Khuyến khích các đơn vị khác chuyển đổi sớm hơn theo lộ trình.

6. Tiếp tục chủ động báo cáo và kiến nghị kịp thời với Chính phủ về cơ chế, chính sách liên quan đến thuế, giá, phí, hàng dự trữ quốc gia…để đảm bảo hài hoà lợi ích của Người tiêu dùng – Doanh nghiệp – Nhà nước.

Để thực hiện có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương về thời điểm thay thế hoàn toàn xăng RON92 bằng xăng E5RON92 từ ngày 01/01/2018, từ thực tế tổ chức kinh doanh xăng E5RON92 tại Petrolimex và trách nhiệm của một thương nhân đầu mối có tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường cao ở nội địa, Petrolimex đề xuất:

1. Công tác truyền thông về tiêu thụ xăng E5RON92 cần được tiếp tục triển khai sâu, rộng và thường xuyên, đặc biệt trong giai đoạn đầu của việc chuyển đổi.

2. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm túc và đồng bộ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về thời điểm chuyển đổi.

3. Đối với Chính phủ:

- Cần kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, phí, dùng để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các nhà máy sản xuất Ethanol trong nước và lợi ích của người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các nhà máy sản xuất Ethanol trong nước đẩy mạnh sản xuất và nâng công suất nhà máy để đáp ứng nhu cầu nguồn cung Ethanol trong nước với giá bán cạnh tranh.

- Kiên quyết xử lý đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không tích cực triển khai Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Đối với người tiêu dùng: Cần nhận thức đầy đủ về lợi ích kinh tế và hiệu quả về môi trường khi sử dụng mặt hàng E5RON92.

Việc tổ chức kinh doanh xăng E5RON92 trên phạm vi toàn quốc được thay thế xăng RON92 từ ngày 01/01/2018 đi vào cuộc sống không phải chỉ của riêng Chính phủ, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hay của người tiêu dùng mà là sự nghiệp chung của tất cả mọi người dân Việt Nam.

Petrolimex tin tưởng rằng: Đề án phát triển nhiên liệu sinh học theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sẽ thành công, người tiêu dùng thông thái của Việt Nam sẽ đón nhận, lợi ích của Nhà nước – Doanh nghiệp - Người tiêu dùng sẽ được đảm bảo.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ