Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc dự án khoa học và công nghệ

03/01/2018

Thực hiện quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) thông tin về kết quả 06 nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ.

Cụ thể:

Thông tin chung nhiệm vụ: 06 nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400 ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ kinh tế biển và an ninh quốc phòng” (sau đây gọi tắt là Dự án KHCN) tham gia thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (thông tin chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

- Hợp đồng thực hiện Dự án KHCN số 02b.01/2015/HĐ-PTSPQG, trong đó Dự án KHCN bao gồm 07 nhiệm vụ;

- Thời gian thực hiện Dự án KHCN: từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2018, trong đó thời gian thực hiện 06 nhiệm vụ là 26 tháng ( 6/2015 - 7/2017);

- Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (của 06 nhiệm vụ): đến tháng 12/2017 theo Quyết định số 2694/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia Giàn khoan dầu khí di động.

- Kinh phí thực hiện Dự án KHCN: 1.090.940,04 triệu VNĐ, trong đó:

+ Ngân sách nhà nước: 76.265 triệu VNĐ;

+ Nguồn khác: 1.014.675,04 triệu VNĐ.

- Tổ chức chủ trì Dự án KHCN: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phan Tử Giang.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:

- Thời gian: Quý I năm 2018

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương hoặc Trụ sở Tập đoàn dầu khí Việt Nam (họp Hội đồng nghiệm thu), trụ sở Công ty cổ phần chế tạo Giàn khoan dầu khí PVShipyard và Trường Đại học Xây dựng (Tổ Chuyên gia đánh giá kết quả nhiệm vụ).

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả (tại đây).

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Lê Việt Cường, chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, điện thoại 04.22202312; địa chỉ email: Cuonglv@moit.gov.vn.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ