Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

27/07/2017

Bộ Công Thương vừa công bố 4 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ kèm theo Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Theo đó:

TT
 

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước
 

Bộ Công Thương
 

2

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Bộ Công Thương

3

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

4

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương
 

 

Chi tiết Quyết định 2697/QĐ-BCT cũng như nội dung các Thủ tục hành chính, xem tại đây.

Bản mềm các Phụ lục kèm theo Quyết định, xem tại đây

 

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ