Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Mời chào hàng gói thầu Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017

04/08/2017

Văn phòng Bộ Công Thương thông báo gói thầu Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017 cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 5.512.960.000 đồng

- Nội dung gói thầu: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2017

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

- Tên dự án: Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành HSYC: P.138 - Nhà A - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, hà Nội

- Giá bán 01 bộ HSYC: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng với thời hạn là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2017

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ