Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dự nguồn công tác thương vụ

06/02/2018

Đó là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các tham tán trong ngày làm việc thứ hai phiên nội bộ Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018.

Sáng ngày 06/02, trong ngày làm việc thứ hai của phiên nội bộ Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018, các Tham tán Công sứ, Tham tán Thương mại đã được nghe Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ phổ biến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương; tình hình triển khai thực hiện Luật Cơ quan đại diện sửa đổi; Lãnh đạo Vụ Tài chính thông tin về tình hình triển khai thực hiện Luật CQĐD sửa đổi về quản lý tài chính.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng giới thiệu ngắn gọn nội dung Nghị định số 98/2017/NĐ-CP (ngày 18 tháng 8 năm 2017) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình mới.

Theo đó, điểm đáng chú ý trong Nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị. Ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay từ ngày 18/8/2017.

Vụ trưởng Lý Quốc Hùng chia sẻ, dưới góc độ tham mưu, Vụ Tổ chức cán bộ đã và sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu với Lãnh đạo về việc tổ chức, sắp xếp Lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Trường. Sau Nghị định 98, đến nay, tại Bộ Công Thương, số phòng đã giảm 72, hiện còn khoảng 125 phòng. Số lượng cán bộ là Lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Trường, Phòng... cần sắp xếp rất lớn. Theo ông Lý Quốc Hùng, đây là cuộc "cách mạng" lớn về việc cải cách tổ chức, kiện toàn bộ máy tại Bộ Công Thương. Nhờ sự quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của các công chức, viên chức, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương được đánh giá là Bộ, ngành đi đầu trong việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản biên chế và được Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/BCS (ngày 17/01/2018) quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Theo Nghị quyết, việc bổ nhiệm, tực hiện sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc sau: Phòng và tương đương có dưới 10 biên chế: Có 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng; Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên: Có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Nghị quyết nhấn mạnh, không bổ nhiệm chức vụ Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm Hàm Trưởng phòng, Hàm Phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy định này để tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp Phòng, công khai và lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của đơn vị theo nguyên tắc: Đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ (theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP) không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản và tài chính của các Cơ quan Thương vụ sau khi sáp nhập vào Cơ quan Đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài, Lãnh đạo Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp đánh giá đã thực hiện theo chế độ quy định và cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của các Thương vụ, đặc biệt là việc sử dụng tài sản làm việc và phương tiện đi lại.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Đào Minh Hải đã quán triệt về Công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Những điểm mới về xử lý kỷ luật đảng viên; Nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương Nguyễn Thiện Nam tham luận về vấn đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dự nguồn công tác thương vụ phục vụ phát triển kinh tế...

Theo Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương Nguyễn Thiện Nam, đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu tuyển chọn và cử cán bộ tham gia công tác thương vụ nhiệm kỳ tại các thị trường nước ngoài, Nhà trường luôn xác định, công tác thương vụ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế đối ngoại. Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, trong những năm qua, Trường đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả nhiều lượt cán bộ công chức, viên chức trong các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thương vụ.

Ngày mai (07/02/2018), Hội nghị Tham tán Thương mại 2018 sẽ có phiên tổng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện rất nhiều Bộ, ngành, địa phương. 

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ