Truy cập nội dung luôn
Công đoàn Xem cỡ chữ

Nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

23/01/2018

Sáng 23/01, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đồng chí Lê Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã đến tham dự Hội nghị.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Bộ Công Thương; là năm liên tiếp triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng; đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 cũng như cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017, nhằm góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Đảng ủy Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình mới.

Năm 2017 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, vượt qua khó khăn để đạt và vượt mức các chỉ tiêu của Ngành. Đặc biệt, năm 2017 là năm Việt Nam đạt được nhiều thành công quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế về kinh tế, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Đóng góp đáng kể vào những kết quả chung đó của Bộ Công Thương là vai trò quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương chúng ta trong việc lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những chuyển biến tích cực: Tổ chức đồng bộ và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng; Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương được kiện toàn và hoạt động tốt; Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia tích cực, trách nhiệm cao với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017, Phó Bí thư Đào Minh Hải cho biết, Đảng ủy Bộ Công Thương bám sát chủ đề của năm 2017: “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tái cơ cấu ngành Công Thương ổn định và phát triển”, với các nhiệm vụ chính: Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đảng các cấp, Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu của Bộ Công Thương, Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017, toàn Đảng bộ kết nạp được 109 đảng viên mới; công nhận chính thức cho 119 đảng viên dự bị; xóa tên 01 đảng viên, cho ra khỏi đảng 01 đảng viên trong danh sách đảng viên; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 29 đảng viên.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành và giải quyết đúng trình tự, đúng quy định.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước được tập trung vào 3 trọng tâm: (1) Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động); (2) Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; (3) Sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Bộ Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp tiếp tục tái cơ cấu có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước tình hình đó, Đảng ủy bộ Công Thương xác định chủ đề của năm 2018: “Nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh” theo phương hướng: (1) phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (2) nâng cao chất lượng chi bộ về mọi mặt; (3) tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các chỉ tiêu cụ thể về công tác đảng năm 2018 là:

- 100% số tổ chức đảng và 90% trở lên số cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

- 50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 80 đoàn viên thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

- Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ đạt vững mạnh.

Để ngành Công Thương khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng và Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị: Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; Làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ cũng như Chương trình hành động cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Với những nhiệm vụ trọng tâm đó, Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2018.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ