Truy cập nội dung luôn

Quy định về tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

16/02/2012

Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải đúng mục đích được giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, quy định của các hiệp định hoặc hợp đồng liên quan. Đồng thời, việc mua sắm, xây dựng mới, đi thuê trụ sở làm việc, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành.

Quyết định quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc, nhà ở của cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà nước sở tại là đối tác quan trọng và tại các nước khác theo 4 nhóm chức danh: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ, Tổng Lãnh sự; Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán, Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Lãnh sự, Phó lãnh sự, các Bí thư; Phó trưởng Đại diện Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Các chức danh khác.

Đối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại là đối tác quan trọng thì tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 50 m2/người, cho 1 chỗ ở là 120 m2/người; còn tại các nước còn lại thì tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 40 m2/người, cho 1 chỗ ở là 110 m2/người.

Trường hợp các chức danh nêu trên có tiêu chuẩn mang theo gia đình thì được cộng thêm diện tích ở của mỗi thành viên trong gia đình đi theo (6m2 sàn/người).

Nếu một cán bộ đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở thì áp dụng tiêu chuẩn nhà ở theo chức danh cao nhất.

Việc bố trí nhà ở cho các chức danh của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện theo phương thức sau: Sử dụng quỹ nhà ở hiện có thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam tại nước sở tại; thuê nhà ở theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhà ở theo quy định và khả năng ngân sách; thực hiện khoán kinh phí thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo nguyên tắc tự nguyện và chi phí khoán thấp hơn chi phí thuê nhà ở mà Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đi thuê cho các chức danh theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được thuê trụ sở làm việc, nhà ở trong trường hợp: Chưa có trụ sở làm việc, nhà ở hoặc diện tích làm việc, nhà ở hiện có dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực hiện nhiệm vụ được giao; Việc thuê trụ sở làm việc, nhà ở có hiệu quả hơn việc đầu tư, mua sắm.

Số lượng, chủng loại và diện tích trụ sở làm việc, nhà ở đi thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định; giá thuê phải phù hợp với giá thuê nhà có điều kiện tương tự tại thị trường địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2012.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ