Truy cập nội dung luôn

Thông báo tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”

19/06/2020

Thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2021 (Đợt 2) thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình nêu trên.

Nội dung Thông báo tại Phụ lục này và thời hạn đăng thông báo đến hết 17h ngày 19 tháng 8 năm 2020.

Chi tiết Quyết định số 1618/QĐ-BCT xem tại đây.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ