Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Thông tin thủy văn hồ thủy điện ngày 08/12/2017

08/12/2017

Theo đó, tính đến sáng ngày 8/12/2017, cả nước có 154 hồ cập nhật thông tin, với 27 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về hồ chứa thủy điện file đính kèm (xem tại đây).

Cụ thể:

Có 154 hồ cập nhật thông tin, có 27 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 hồ):

- Có 12 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 18/13; Vĩnh Sơn B: 43/40; Vĩnh Sơn A: 34/46; Ka Nak: 70/88; An Khê: 160/208; Krong H’năng: 26/98; Sông Hinh: 100/154; Sông Ba Hạ: 400/818; Sông Tranh 2: 101/356; Đak Mi 4a: 70/185; Đakđrinh: 85/137; Vĩnh Sơn 5: 75/130

- Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Mi 4c: 25/155; Sông Giang 2: 29/29; La Hiêng 2: 100/120

2. Khu vực Tây Nguyên (54 hồ):

- Có 05 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 399/699;  Srepok 3: 356/746; Srepok 4: 270/772; Đa Nhim: 25/57; Hòa Phú: 318/738

- Có 05 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đaksrong: 50/189; Đrây H’linh 1: 570/780; Đak Psi 4: 11/43; ĐăkSrông 3A: 550/678; ĐăkSrông 3B: 550/680

3. Khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ):

- Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 59/126

- Hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 93/93

4. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

5. Khu vực Bắc Bộ (52 hồ): Vận hành bình thường.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ