Truy cập nội dung luôn
Trong nước Xem cỡ chữ

Tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh rượu

08/02/2018

Thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu tại địa phương, ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng tháng Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện. Nhằm đánh giá tổng kết một cách toàn diện về kết quả thực hiện chỉ thị của ngành trên phạm vi cả nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện đầy đủ việc tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và công tác chỉ đạo, thông tin tuyên truyền trong một năm thực hiện chỉ thị, cập nhật số liệu đầy đủ, nêu cụ thể nguyên nhân, tồn tại và khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể (theo Mẫu đính kèm) để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là rượu do dân tự nấu, tự pha chế, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ.

Văn bản báo cáo tổng kết một năm thực hiện xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 10 tháng 3 năm 2018 (hoặc qua đường fax: 02422.202.525, địa chỉ email: thangngm@moit.gov.vn) để kịp thời tổ chức tổng kết Chỉ thị, báo cáo Chính phủ.

Xem Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ