Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Trưng cầu ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn Thực phẩm

30/11/2017

Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Dự thảo chi tiết, xem tại đây.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm tạo chuyển biến trong việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Luật an toàn thực phẩm của ngành tại địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định trên và gửi văn bản về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 04 tháng 12 năm 2017 (hoặc số fax 02422.202.525, email: thangngm@moit.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ