Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 11 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN