Chi tiết văn bản:

 Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão NESAT

MENU VĂN BẢN