Chi tiết văn bản:

 Công điện số 29/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về mưa lũ và tình hình cơn bão trên biển Đông.

MENU VĂN BẢN