Chi tiết văn bản:

 Công điện về việc khắc phục hậu quả bão số 2 năm 2017

MENU VĂN BẢN