Chi tiết văn bản:

 Công điện về việc ứng phó với mưa lớn, lũ quét các tỉnh phía Bắc

MENU VĂN BẢN