Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc ban hành Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương mại Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017

MENU VĂN BẢN