Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Danh mục văn bản