Truy cập nội dung luôn

Cục Xuất nhập khẩu bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020

21/10/2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020; tiếp theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc tăng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 bằng hình thức thi tuyển như sau:

Tăng 02 chỉ tiêu tuyển dụng vào Cục Xuất nhập khẩu, gồm:

- Chuyên viên xuất nhập khẩu tại Hà Nội: 01 chỉ tiêu

- Chuyên viên xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

Yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí tuyển dụng theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ